Informace o klubu

KLUB MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.

IČ : 049 52 774

Spisová značka : L 21476 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo : Hřebíčková 427/4, Ivanovice, 621 00 BRNO

Předseda : Ing. Alexandr KOLOVRATNÍK

Vypis_OR_Klubu_Moravskych_Fotografu

Číslo bankovního účtu : 2900991101/2010

IBAN : CZ4420100000002900991101

SWIFT : FIOBCZPPXXX

Výbor KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s. :

  • Ing. Alexandr KOLOVRATNÍK - předseda KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.
  • Ing. Jiří SLÁMA - místopředseda KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.
  • Jindřiška KOCMANOVÁ - pokladník KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.
  • Jiří VAŠÍČEK - mapový a kulturní referent KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.
  • Eliška LÝSKOVÁ - výjezdový referent KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.
  • Petr SOLDÁN - správce www stránek KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.
  • Ing. Viktor HAMŽA - referent revizní činnosti KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.

Klub moravských fotografů

byl založen v roce 1988.

a zapsán do rejstříku spolků byl v dubnu 2016.

Co řící o nás.

V srpnu tomu bude již 178 let, od doby, kdy se v Paříži konalo slavnostní zasedání Akademie, na kterém byly zveřejněny technické podrobnosti daguerrotypie – metody, která umožňovala trvalé zachycení obrazu vykresleného světlem. Vynález odkoupila francouzská vláda a tím, že svolila k jeho zveřejnění, předala vynález celému světu k volnému použití.

Již padesát let po tomto šlechetném činu, v roce 1889 vznikl v Praze Klub fotografů amatérů, který přes skromné začátky, přerostl brzy ve velmi respektovanou organizaci, udržující kontakty mezi fotografy v Praze a na českém venkově. Usiloval o vzdělávání fotografů – k tomu pro členy udržoval ateliér a odbornou knihovnu, pořádal kurzy, založil úspěšný odborný časopis, zavedl poměřování výsledků prací fotografů na výstavách a založil instituci okružních map. Klub dokumentoval aktivy nejrůznějších spolků a podílel se na přípravě velké národopisné výstavy v roce 1895, promítal diapozitivy o krásách naší země i o cizích krajích. Záhy se soustředil na uměleckou stránku fotografie a přispíval k její kultivaci. Mezi členy byla řada významných osobností, klub pořádal mnoho výstav členů i významných cizích fotografů. Po změnách v devadesátých letech klub o své prostory a vybavení přišel, soubor písemností a sbírka však naštěstí skončily v Národním archivu. Po změnách názvu, adresy a dalších peripetiích funguje klub dodnes.

KLUB MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s., který v dnešní podobě vznikl před téměř třiceti lety, má v trochu podobnou historii i když mladší a jednodušší historii. Nynější klub navázal na činnost Klubu fotografů města Brna, na jehož vzniku má významný podíl K.O.Hrubý. Tento klub pracoval od šedesátých let dvacátého století při Městském kulturním středisku S.K. Neumanna a sdružoval tehdy více než sto fotografů, mezi nimiž byly další významné osobnosti. (Jan Lauschmann, Oldřich Staněk, Josef Tichý, Miloš Budík a další.)

Dnes KLUB MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s. sdružuje více než 40 fotografů více či méně aktivních členů, kteří nežijí jen v Brně. Z některých se již stali profesionálové a fotografování je pro ně zdrojem obživy, jiní je nadále rozvíjejí jako svoje hobby. Setkávají se zde lékaři, dělníci, soudci, úředníci, podnikatelé z nejrozdílnějších oblastí, důchodci i studenti, pro něž je fotografování důležitá záliba, která jim přináší radost a rozšiřuje jejich znalosti a dovednosti. Na pravidelných setkáních si rádi povídají o fotografické technice, méně známých fotografických postupech, časopisech, tendencích ve fotografii a nad svými fotografiemi (dnes také při promítání v digitální podobě) diskutují a zlepšují se ve fotografické technice i umění. Pořádají workshopy, fotografické výjezdy do přírody, jak u nás, tak i v zahraničí. Své fotografie představují na pravidelných klubových výstavách, ale i na samostatných autorských výstavách. Najdeme zde tvůrce náročných velkoformátových krajinářských fotografií (Alexandr KOLOVRATNÍK), krajináře (Pavel ŠINDELÁŘ, Roman a Jana KŘÍŽOVI), fotografie módy, aktů a ženské krásy (Jiří SÁMA, Jindřich KEPERT, Bohumil KOCINA), sportovní fotografie (Viktor HAMŽA). Někteří jsou odborníci na dokument (Majda SLÁMOVÁ), druzí na reportážní či studiovou fotografii, fotografii architektury (Petr SOLDÁN). Další vytváří abstraktní fotografie (Boris FILEMON), interpretují nalezená zátiší (Drahoš ILČÁK). Druzí objevují krásu mikrosvěta nebo vytváří fotografie založené na přísné kompozici. Je tedy vidět, že se KLUB MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s. nezaměřuje na jednu kategorii fotografie a v tom je jeho obrovská přednost.

Vedle pořádání pravidelných klubových výstav (Brno, Letovice, Dolní Kounice, Nový Světlov), kde náš fotoklub prezentuje tvorbu svých členů velkoformátovými fotografiemi, které jsou průřezem tvorby našich členů, tak se KLUB MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s účastní meziklubových fotografických soutěží tzv. MAPOVÝCH OKRUHŮ – prestižní fotografických soutěží fotoklubů. Tuto instituci okružních map, tj. kolekcí fotografií jednotlivých klubů, které poštou kolují mezi fotoamatéry a které slouží k porovnávání vlastních výsledků s pracemi ostatních, založil již shora zmíněný pražský Klub fotografů amatérů před 50 lety. KLUB MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s. se pravidelně umisťuje v těchto MAPOVÝCH OKRUZÍCH na předních místech. Např. v ročníku 2015/16 MORAVSKOSLEZSKÉHO MAPOVÉHO OKRUHU skončil KLUB MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s. na 2. místě, v ročníku 2016/17 MORAVSKOSLEZSKÉHO MAPOVÉHO OKRUHU na 1. místě. Co se týká jednotlivců, tak v našich řadách je několik vítězů a řada našich členů se v každém ročníku umisťuje na předních místech.

Fotoklub je stále otevřen lidem, kteří rádi fotografují a chtějí získat nebo předat zkušenosti.