Zakládací schůze KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.

autor: Alexandr Kolovratníkvytisknout

Schůze : Zakládací schůze KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.
Kdy : 8.3.2016 v 18:00 hod.
Kde : Hotel Amphone, třída Kpt. Jaroše 1942/29, 602 00  Brno-Černá Pole. Mapa je zde.

 celý článek

 

Zakládací schůze KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.

Pozvánka na zakládací schůzi KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.:

Na výroční schůzi jsme projednali zapsání našeho klubu do veřejného rejstříku spolků, jak nám nařizuje zákon č. 89/2012 Sb.Nového občanského zákoníku § 243 a následující.

Proto je svolaná Zakládací schůze KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s. na

den  : 8.3.2016 v 18:00 hod.

Do : Hotelu Amphone, třída Kpt. Jaroše 1942/29, 602 00  Brno-Černá Pole. Mapa je zde.

Zakládací schůze má tento program :

 1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných
 2. Vyplnění přihlášek do Fotoklubu
 3. Schválení programu
 4. Seznámení se základními cíli Fotoklubu
 5. Schválení stanov Fotoklubu
 6. Volba výboru Fotoklubu
 7. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru
 8. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat
 9. Stanovení výše členských příspěvků
 10. Úkoly
 11. Závěr

Jak bylo na výroční členské schůzi řečeno, do nově vzniklého KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s. bude přijat automaticky káždý, kdo přijde na zakládací schůzi a vyplní přihlášku, bude mít zaplacené příspěvky a podepíše se do prezenční listiny.

Ostatní budou přijímání do KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.podle Stanov KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.

Ostatní informace jsou ve Výroční zprávě našeho klubu za rok 2015 odstavec h) a také na stránce, která byla vytvořena k výroční schůzi našeho klubu. Je zde.

Pozvanka_zakladaci_schuze_Podelna

Všichni jste zvání! Prosím přijďte všichni, je to velmi důležité!